קוצין
Recherche de personnes: Inde
|
Oct 24, 2017
זה תמונתו של סבא רבא שלי יעקב יעקובאי זל יליד ארנקולם קוצין אני צריך מידע על שנת לידתו ושם האחים ותאריך לידתם ופטירתם של כל אחד מבני משפחתי וגם את תאריך הלידה של אמא של סבתותי אסתר והפטירה ושם משפחתה לפני הנישואים ובני המשפחה (הורים אחים דודים דודות בני דודים בני דודות סבים וסבתות )
Request Image
Cliquez pour afficher la taille originale