דרכון פולני של סבי יואל מסטבוים
Traduction: Du Polonais Au Hébreu
|
Oct 19, 2017
מבקש לתרגם שני עמודים מהדרכון
Request Image
Cliquez pour afficher la taille originale