Vous n'êtes pas connecté
S'identifier
S'enregistrer
Bienvenue

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Notre arbre généalogique est affiché en ligne sur ce site ! Il y a 2729 noms dans notre site familial. L'événement le plus ancien est la naissance de Lodin Jukvam (1410). L'événement le plus récent est le décès de Lise Gudbrandsdatter Alm (født Elken) (14 sept 2013).

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert 26 juillet 2014 og har 266 registrerte medlemmer.

Si vous souhaitez également devenir membre, veuillez cliquer ici.  


Voir l'arbre généalogique

Voir les photos de famille
Nouvelles de la famille
Aujourd'hui
GRETHE TAFJORD a adhéré à un autre site familial : Allans slaegt Web Site
Paul Dæhlen a adhéré à un autre site familial : Slekt Odd Ingar Web Site
GRETHE TAFJORD a adhéré à un autre site familial : Hermans slekttre Web Site
Thor Even Brenden a adhéré à un autre site familial : Ramström Web Site
GRETHE TAFJORD a adhéré à un autre site familial : Ramström Web Site
Hier
Oskar Pettersen a adhéré à un autre site familial : Skov-Paludan Web Site
Dag Fredriksen a adhéré à un autre site familial : Gaustad Web Site
Elisabeth Hammer Benkestok Celius a adhéré à un autre site familial : hyde Web Site
juillet 24, 2014
Tamara Anderson a adhéré à un autre site familial : Gaylan and Sharon's Web Site
Frode Sveen a adhéré à un autre site familial : Johansen Web Site
Odd Ingar Sæterbakken a adhéré à un autre site familial : Slektstre, Thor Even Brenden Web Site
Odd Ingar Valstad a adhéré à un autre site familial : Monica Rønning Slektside
PA Persson a adhéré à un autre site familial : SCHWIND Web Site
juillet 23, 2014
GRETHE TAFJORD a adhéré à un autre site familial : Arnulf Wahl Web Site
Elin Emanuelsen a adhéré à un autre site familial : Larsen Web Site
Elisabeth Hammer Benkestok Celius a adhéré à un autre site familial : Family history Web Site
juillet 22, 2014
Marcina Wall a adhéré à un autre site familial : Stubbs Web Site
juillet 21, 2014
Ragnar Endresen a adhéré à un autre site familial : Skov-Paludan Web Site
juillet 20, 2014
Karl Edvin Fjell a adhéré à un autre site familial : Sætre Skagestad Web Site
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : Lars Kruse Web Site
Torhild Sandnes Karlsen a adhéré à un autre site familial : Verpesdal Web Site
Ivar Henry Øverlier a adhéré à un autre site familial : Krienke Web Site
juillet 19, 2014
Jan Børge Solbakken a adhéré à un autre site familial : Kristoffersen Web Site
juillet 18, 2014
Björn Lindquist a adhéré à un autre site familial : Nikoleris Web Site
Finn Sture Wold a adhéré à un autre site familial : Hansen Web Site
Torhild Sandnes Karlsen a adhéré à un autre site familial : Joan Ladefogeds slaegt websted
Thor Even Brenden a adhéré à un autre site familial : Monica Rønning Slektside
juillet 17, 2014
Knut Andreas Øvergaard a adhéré à un autre site familial : Ellingsen Web Site
Tommy André Fosse Vestad a adhéré à un autre site familial : Bjørkaa Web Site
juillet 16, 2014
Ragnar Endresen a adhéré à un autre site familial : Helle Loevgreen Web Site
 
Plus d'anciennes nouvelles
Articles d'actualité
Il n'y a pas de nouveaux articles disponibles
Visites
0002439
 
Chargement en cours...
Chargement en cours...