Vous n'êtes pas connecté
S'identifier
S'enregistrer
Bienvenue

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Notre arbre généalogique est affiché en ligne sur ce site ! Il y a 2730 noms dans notre site familial. L'événement le plus ancien est la naissance de Lodin Jukvam (1410). L'événement le plus récent est le décès de Lise Gudbrandsdatter Alm (født Elken) (14 sept 2013).

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert 23 sept 2014 og har 265 registrerte medlemmer.

Si vous souhaitez également devenir membre, veuillez cliquer ici.  


Voir l'arbre généalogique

Voir les photos de famille
Nouvelles de la famille
Aujourd'hui
Magnar Kleven a adhéré à un autre site familial : Lund Web Site
Jan Børge Solbakken a adhéré à un autre site familial : Carlsson Web Site
Torhild Sandnes Karlsen a adhéré à un autre site familial : familien braaten Web Site
Torhild Sandnes Karlsen a adhéré à un autre site familial : Bruun Web Site
Hier
Karen Skinner a adhéré à un autre site familial : Long Web Site
Joan Karin Marcussen a adhéré à un autre site familial : Hoff Web Site
sept 21, 2014
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : Bustamante Vera Web Site
Torhild Sandnes Karlsen a adhéré à un autre site familial : betong Web Site
Roger Eglum a adhéré à un autre site familial : Slektstre for Nils-Erik Andersen
Thor Even Brenden a adhéré à un autre site familial : Slektstre for Nils-Erik Andersen
sept 20, 2014
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : Schienbein Web Site
arpo a adhéré à un autre site familial : Bremholt Web Site
Oskar Pettersen a adhéré à un autre site familial : Eilertsen/Grov familietre Web Site
Jarle Olav Hansen a adhéré à un autre site familial : Eilertsen/Grov familietre Web Site
Rolf Petter Syvertsen a adhéré à un autre site familial : Petersen Web Site
Björn Lindquist a adhéré à un autre site familial : Jon Max Andre Skagerud Web Site
Joan Karin Marcussen a adhéré à un autre site familial : Petersen Web Site
sept 19, 2014
Paul Dæhlen a actualisé les détails de <Privé> Henriksen , <Privé> Henriksen , <Privé> Henriksen , <Privé> Henriksen et 1 personnes dans l'arbre généalogique Dæhlen Family Tree
Paul Dæhlen a ajouté <Privé> Henriksen , <Privé> Henriksen , <Privé> Henriksen , <Privé> Henriksen et 2 personnes à l'arbre généalogique : Dæhlen Family Tree
sept 18, 2014
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : Rakauski Web Site
PA Persson a adhéré à un autre site familial : Webseite der Familie STARK - Österreich-Wien
Joan Karin Marcussen a adhéré à un autre site familial : Peilicke Web Site
Torhild Sandnes Karlsen a adhéré à un autre site familial : tore Web Site
Odd Mikkel Lauritzen a adhéré à un autre site familial : nyborg-karlsen Web Site
Magnar Kleven a adhéré à un autre site familial : NETTSIDEN TIL LINDA THERESE JOHANSEN F.LARSEN
sept 17, 2014
Anders Brokerud a adhéré à un autre site familial : Wist - Lehmann Web Site
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : Families from Sokal, Galicia
Odd Ingar Sæterbakken a adhéré à un autre site familial : Enger Web Site
Tine Wolen Fagerlund a actualisé son profil.
sept 16, 2014
Gunnar Lund a adhéré à un autre site familial : Portal Family Zmyslony Fraternity
 
Plus d'anciennes nouvelles
Articles d'actualité
Il n'y a pas de nouveaux articles disponibles
Visites
0002480
 
Chargement en cours...
Chargement en cours...