Vous n'êtes pas connecté
S'identifier
S'enregistrer
Bienvenue

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Notre arbre généalogique est affiché en ligne sur ce site ! Il y a 2730 noms dans notre site familial. L'événement le plus ancien est la naissance de Lodin Jukvam (1410). L'événement le plus récent est le décès de Lise Gudbrandsdatter Alm (født Elken) (14 sept 2013).

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert 21 oct 2014 og har 265 registrerte medlemmer.

Si vous souhaitez également devenir membre, veuillez cliquer ici.  


Voir l'arbre généalogique

Voir les photos de famille
Nouvelles de la famille
Aujourd'hui
Edward Klein a adhéré à un autre site familial : Kalevi Nieminen Web Site
Ståle Erland Haverstadløkken Larsson a adhéré à un autre site familial : Skau Web Site
Truls Olafsrud a adhéré à un autre site familial : nielsen Web Site
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : Knerr Steele Web Site
Hier
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : Rohmer Web Site
Torhild Sandnes Karlsen a adhéré à un autre site familial : Wiggen Web Site
Marianne a adhéré à un autre site familial : Slektstre for Nils-Erik Andersen
Knut Skattum a adhéré à un autre site familial : Siegwarth Web Site
Gunnar Hop a adhéré à un autre site familial : Goksör Web Site
oct 19, 2014
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : Ronnell-Merklinger Web Site
Just Nils Qvigstad a créé un nouveau site familial : Kvigstad - Kolbu-Nittedal
oct 18, 2014
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : Our Family History
oct 17, 2014
Magnar Kleven a adhéré à un autre site familial : Synnøve Web Site
Mona marie hovland a adhéré à un autre site familial : Nettsiden til Familien Brun
Marianne a adhéré à un autre site familial : The Big Big Tree Website
oct 16, 2014
Johan Morken a adhéré à un autre site familial : jacobsen Web Site
Truls Olafsrud a adhéré à un autre site familial : Kristiansen Web Site
Knut Egil Grøneng a actualisé son profil.
guttorm mastad a adhéré à un autre site familial : Wilsgaard Web Site
Hilde Malm a adhéré à un autre site familial : Assafsson Web Site
Ivar Henry Øverlier a adhéré à un autre site familial : Slektstre for Nils-Erik Andersen
Bjørn Hømandberg a adhéré à un autre site familial : Slektstre for Nils-Erik Andersen
oct 15, 2014
Bjørn Hømandberg a adhéré à un autre site familial : jacobsen Web Site
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : James Drury's Family Tree
Jarle Olav Hansen a adhéré à un autre site familial : thomassensjo Web Site
Sidsel Rønnevig a adhéré à un autre site familial : Evensen Web Site
Joan Karin Marcussen a adhéré à un autre site familial : Helle Loevgreen Web Site
Thor Even Brenden a adhéré à un autre site familial : jacobsen Web Site
oct 14, 2014
Leif Håkon Bentestuen a adhéré à un autre site familial : Westrheim - Martinsen Web Site
Per Ola Norshus a adhéré à un autre site familial : Webseite der Familie STARK - Österreich-Wien
 
Plus d'anciennes nouvelles
Articles d'actualité
Il n'y a pas de nouveaux articles disponibles
Visites
0002497
 
Chargement en cours...
Chargement en cours...