Vous n'êtes pas connecté
S'identifier
S'enregistrer
Bienvenue

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Notre arbre généalogique est affiché en ligne sur ce site ! Il y a 2730 noms dans notre site familial.

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert 28 nov 2014 og har 264 registrerte medlemmer.

Si vous souhaitez également devenir membre, veuillez cliquer ici.  


Voir l'arbre généalogique

Voir les photos de famille
Nouvelles de la famille
Aujourd'hui
Thor Even Brenden a adhéré à un autre site familial : Sitterud Web Site
Helge Hermundsgard a adhéré à un autre site familial : Sitterud Web Site
morten andersen a adhéré à un autre site familial : Garvo Web Site
Knut Egil Grøneng a adhéré à un autre site familial : Sitterud Web Site
Harald Martin Bræin a adhéré à un autre site familial : AAGE Web Site
Hilde Berg a adhéré à un autre site familial : Western Web Site
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : Sitterud Web Site
Aud Helene Ski a adhéré à un autre site familial : Sitterud Web Site
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : McCabe Family Web Site
Hier
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : Turner Web Site
Erik Norsted a adhéré à un autre site familial : Doug Pederson Family Web Site
Harald Rundhaugen a adhéré à un autre site familial : Familien Web Site
Helge Hermundsgard a adhéré à un autre site familial : Yttervoll - Slektstre Web Site
Alexander Abraham Kjell Gunnar OTNES a adhéré à un autre site familial : Momb Web Site
nov 26, 2014
Odd Ingar Valstad a adhéré à un autre site familial : Sitterud Web Site
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : Sitterud Web Site
Geir Erik Berge a adhéré à un autre site familial : Nilsdatter Web Site
Dagfinn Høyvik a adhéré à un autre site familial : nyborg-karlsen Web Site
Leif Håkon Bentestuen a adhéré à un autre site familial : Sandholt, Fristad slekt Web Site
Torhild Sandnes Karlsen a adhéré à un autre site familial : nilsson Web Site
nov 24, 2014
Odd Ingar Valstad a adhéré à un autre site familial : Weatherly Family Website
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : Greißl und Flad
Karl Edvin Fjell a adhéré à un autre site familial : Pettersen i Drøbak
arpo a adhéré à un autre site familial : Aridjis Web Site
Trygve Chatham Myhre a adhéré à un autre site familial : Briggs Web Site
nov 23, 2014
Svein Ola a adhéré à un autre site familial : Grini Web Site
morten andersen a adhéré à un autre site familial : Lind_slekten Web Site
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : Hemphill Web Site
nov 22, 2014
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : Stegman Web Site
Tommy André Fosse Vestad a adhéré à un autre site familial : Bordvedaven Web Site
 
Plus d'anciennes nouvelles
Articles d'actualité
Il n'y a pas de nouveaux articles disponibles
Visites
0002527
 
Chargement en cours...
Chargement en cours...