Vous n'êtes pas connecté
S'identifier
S'enregistrer
Bienvenue

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Notre arbre généalogique est affiché en ligne sur ce site ! Il y a 2730 noms dans notre site familial.

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert 31 oct 2014 og har 265 registrerte medlemmer.

Si vous souhaitez également devenir membre, veuillez cliquer ici.  


Voir l'arbre généalogique

Voir les photos de famille
Nouvelles de la famille
Aujourd'hui
Helge Hermundsgard a adhéré à un autre site familial : Lorenzen Web Site
Elisabeth Hammer Benkestok Celius a adhéré à un autre site familial : Otto Andersen og Astrid Øydvin
Mona marie hovland a adhéré à un autre site familial : Michaelsen Bjorndal Web Site
Torhild Sandnes Karlsen a adhéré à un autre site familial : Jensen Web Site
Björn Lindquist a adhéré à un autre site familial : Familjen Tholin Web Site
Joan Karin Marcussen a adhéré à un autre site familial : Wivel Web Site
Hier
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : van Dijk Web Site
Odd Ingar Valstad a adhéré à un autre site familial : Bent Web Site
Ståle Erland Haverstadløkken Larsson a adhéré à un autre site familial : Lorentsen Web Site
Jan Børge Solbakken a adhéré à un autre site familial : Mccorkle Web Site
oct 29, 2014
Karl Johnson a adhéré à un autre site familial : Rock Web Site
Svein AAge Mathisen a adhéré à un autre site familial : Åkerstedt Web Site
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : Carlsens Web Site
Joan Karin Marcussen a adhéré à un autre site familial : boris44 Web Site
Stan E. Slav Gogol a adhéré à un autre site familial : Miller Web Site
Ragnar Endresen a adhéré à un autre site familial : per.jakobsen57 Web Site
oct 28, 2014
GRETHE TAFJORD a adhéré à un autre site familial : Gith Nordgren
oct 27, 2014
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : O'Connor Web Site
Elisabeth Hammer Benkestok Celius a adhéré à un autre site familial : per.jakobsen57 Web Site
Bjørn Skagen a adhéré à un autre site familial : Tischendorf Web Site
Just Nils Qvigstad a adhéré à un autre site familial : Qvigstad Web Site
Alexander Abraham Gunnar OTNÆS a adhéré à un autre site familial : Hov2 Web Site
oct 26, 2014
PA Persson a adhéré à un autre site familial : Palmaer Web Site
Nan Barås a adhéré à un autre site familial : Syvertsen-Bryde Web Site
Tom Grinaker a adhéré à un autre site familial : Johansens familienettside
GRETHE TAFJORD a adhéré à un autre site familial : Østby Web Site
Björn Lindquist a adhéré à un autre site familial : Nylander Web Site
Thor Egede-Nissen a adhéré à un autre site familial : Solum - Tomter Web Site
oct 25, 2014
peder scheie a adhéré à un autre site familial : Juvik-familiens webside
Karl Edvin Fjell a adhéré à un autre site familial : Johnson Web Site
 
Plus d'anciennes nouvelles
Articles d'actualité
Il n'y a pas de nouveaux articles disponibles
Visites
0002508
 
Chargement en cours...
Chargement en cours...